Efektywne dotarcie do konsumenta poprzez wybór odpowiednich źródeł komunikacji i optymalizację treści

Całościowy opis procesu zakupowego dostarczający cennych wskazówek dla budowania strategii mediowej i komunikacyjnej. Analiza ponad 40 różnych kanałów komunikacji.

Zobacz wideo

UNIVERSAL MCCANN
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
um.warsaw@umww.com
tel. (+48 22) 60 76 400
fax: (+48 22) 60 76 401