Ryzyko biznesowe dzielimy wspólnie z Klientem. Jako podmiot planujący przebieg działań komunikacyjnych, dbający o zakup wykorzystywanych do nich mediów, a także czuwający nad przebiegiem kampanii, ponosimy współodpowiedzialność za wynik biznesowy powierzanych nam przedsięwzięć.
Nasze strategie komunikacyjne tworzone są indywidualnie w oparciu o:

 

UNIVERSAL MCCANN
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
um.warsaw@umww.com
tel. (+48 22) 60 76 400
fax: (+48 22) 60 76 401