Optymalizacja ROI z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego

Mediabrands Analytics tworzy modele ekonometryczne, które pozwalają wyjaśnić wpływ zróżnicowanych zmiennych na sprzedaż i świadomość marki w przeszłości i na tej podstawie optymalizować przyszłą aktywność marketingową.  

Model ten jest źródłem wniosków, w oparciu o które można podejmować decyzje w sprawie kluczowych aktywności marketingowych oraz podnosić efektywność planowania mediów.  

Przykładowe pytania, na które jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź dzięki modelowaniu ekonometrycznemu:

UNIVERSAL MCCANN
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
um.warsaw@umww.com
tel. (+48 22) 60 76 400
fax: (+48 22) 60 76 401