• nasze_projekty_01.jpg

DANE KONTAKTOWE (kliknij)

Universal McCann sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa

um.warsaw@umww.com

tel. (+48 22) 60 76 400
fax: (+48 22) 60 76 401

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000009859,
NIP: 951-19-46-160, kapitał zakładowy wynosi 800 000 pln

 

Ten tekst nie będzie wyświetlany na stronie ponieważ:

Zawartość tej strony generowana jest automatycznie z elementów (projektów) wprowadzonych w strukturfze menu jako potomkowie tej strony.

 

UNIVERSAL MCCANN
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
um.warsaw@umww.com
tel. (+48 22) 60 76 400
fax: (+48 22) 60 76 401