Narzędzia i badania do planowania mediów

 • Narzędzia i badania do planowania mediów MASTA to baza danych, która łączy dane z wielu źródeł zewnętrznych. Pozwala na generowanie dowolnych raportów o aktywności mediowej konkurencji.
 • Baza danych Touchpoint gromadzi dane o naszych partnerach, z którymi możemy przeprowadzać akcje niestandardowe. Posiadamy ponad 800 (!) kontaktów.
 • Archetypy pomagają zanalizować grupę celową, zainteresowania, pasje, preferencje, formy spędzania wolnego czasu w formie zintegrowanej mapy, pomocnej szczególnie przy generowaniu insightów konsumenckich
 • MOMENT TOOL -  pozwala na wybór najbardziej efektywnych kanałów komunikacyjnych w zależności od celów kampanii oraz na szacowanie zasięgu multimedialnego dla 70 kanałów komunikacji.

Optymalizacja zakupu mediów

TV Planning & Buying

 • Określanie poziomu efektywnej częstotliwości oraz wag kampanii – TV - Ad Frequency Wizard oraz Time Optimizer for TV - Ad
 • AdMax pozwala na określenie po jakim czasie następuje efektu zużycia kopii.
 • Optymalizator spotowy Exceeder – optymalizator TV – planowanie pojedynczych emisji wg parametru koszt/zasieg
 • Wskaźnik Magna Value Index – pomiar zaangażowania widza w program
 • Reach Maker  - weryfikacja realizowanej kampanii na poziomie realizowanego/planowanego zasięgu
 • TV Planner Campaign – system zarządzania kampanią od mediaplanu do raportu post buy
 • OOH Planner – program dzięki, któremu możemy porównywać oferty na jednej wspólnej platformie. Optymalizujemy rozłożenie nośników i unikamy ich duplikacji w najbliższej okolicy.

Globalne badania internetowe

Przy współpracy z globalną siecią wykonywane są badania internetowe o zasięgu międzynarodowym:

 • Wave 9 - najnowsze badanie dotyczące mediów społecznościowych i nowych technologii oraz roli momentów w życiu konsumentów
 • Wave 8 - badanie na temat społeczności internetowych i ich użytkowników
 • Wave 7 - na temat społeczności internetowych i ich użytkowników
 • Wave 6 - badanie na temat społeczności internetowych i ich użytkowników
 • Power to the People Wave 4 - badanie na temat mediów społecznościowych i trendów w tym obszarze
 • Any Time, Any place – to badanie, które dotyczy korzystania z urządzeń mobilnych.

UNIVERSAL MCCANN
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
um.warsaw@umww.com
tel. (+48 22) 60 76 400
fax: (+48 22) 60 76 401