• Narzędzia i badania do planowania mediów MASTA to baza danych, która łączy dane z wielu źródeł zewnętrznych. Pozwala na generowanie dowolnych raportów o aktywności mediowej konkurencji.
  • Baza danych Touchpoint gromadzi dane o naszych partnerach, z którymi możemy przeprowadzać akcje niestandardowe. Posiadamy ponad 800 (!) kontaktów.
  • Archetypy pomagają zanalizować grupę celową, zainteresowania, pasje, preferencje, formy spędzania wolnego czasu w formie zintegrowanej mapy, pomocnej szczególnie przy generowaniu insightów konsumenckich
  • MOMENT TOOL -  pozwala na wybór najbardziej efektywnych kanałów komunikacyjnych w zależności od celów kampanii oraz na szacowanie zasięgu multimedialnego dla 70 kanałów komunikacji.

UNIVERSAL MCCANN
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
um.warsaw@umww.com
tel. (+48 22) 60 76 400
fax: (+48 22) 60 76 401