Optymalizacja inwestycji mediowych poprzez symulacje scenariuszy i weryfikację

  • Analizy umożliwiają określenie optymalnego poziomu wydatków w danym medium
  • Wysokie dopasowanie modeli (>95%)
  • Porównanie różnych strategii mediowych pod kątem wyniku sprzedażowego
  • Możliwość wyodrębnienia efektu bazowego i bezpośredniego efektu reklamy
  • Aplikacja internetowa z dedykowanym modelem bezpośredni dostęp do modelu oraz możliwość symulacji różnych poziomów inwestycji

UNIVERSAL MCCANN
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
um.warsaw@umww.com
tel. (+48 22) 60 76 400
fax: (+48 22) 60 76 401