http://www.universalmccann.pl/uploads/images/siteimg/2015/projekty/miniatury/mobil1_jpg_310x170_crop_q95.jpg

Mobil1

Mobil 1 jest liderem na rynku wśród olejów samochodowych, ma bardzo wysoką świadomość marki, ale niską decyzyjność konsumentów w kwestii wybieranego oleju. Decyzje najczęściej podejmowane są przez warsztaty lub serwisy samochodowe. Dodatkowo Mobil 1 zmaga się z silną i agresywną działalnością konkurencji.

Nasze wyzwania:

  • Zwiększenie decyzyjności naszych konsumentów odnośnie marki oleju wlewanego do silników ich samochodów.
  • Zaplanowanie komunikacji, która wywoła efekt zaskoczenia, a jednocześnie zapewni obecność jak najbliżej naszych potencjalnych konsumentów.
  • Dotarcie do dwóch grup konsumentów (kierowcy samochodów osobowych, właściciele warsztatów samochodowych) 

Zastosowaliśmy nowatorskie formy, w dotychczas nie wykorzystywanych kanałach komunikacji. Po raz pierwszy wykorzystaliśmy nawigacę GPS jako nośnik reklamowy - długofalowa, 9-cio miesięczna obecność w mapach Copernicus. Reklama Mobil 1 ukazywała się na ekranie urządzenia w momencie planowania trasy. Wykorzystaliśmy moment, kiedy kierowcy planują podróż i sprawdzają wszystko przed rozpoczęciem trasy. Kontekstowo wykorzystaliśmy hasło reklamowe: "Many Drivers. One oil" - Mobil 1 jako partner podróży dla wszystkich kierowców.

Nasza kampania okazała się ogromnym sukcesem! Zyskaliśmy zainteresowanie naszych konsumentów, którzy sami zgłaszali się na podany w przekazie reklamowym na urządzeniach GPS numer infolinii i szukali informacji na temat dostępnych olejów oraz stacji wymiarny olejów Mobil 1.
Ponad 200 tysięcy kierowców zakupiło aktualizacje map! Poprzez wykorzystanie urządzenia GPS jako nośnika reklamowego wyróżniliśmy się na tle konkurencji.
Mobil 1 był jedynym reklamowanym produktem, dzięki czemu za niewielki budżet zyskaliśmy nie tylko wyłączność branżową, ale także reklamową, i to będąc najbliżej naszego konsumenta w momencie planowania trasy. Wykorzystaliśmy moment, kiedy kierowcy planują podróż i sprawdzają wszystko przed rozpoczęciem trasy.
Kontekstowo wykorzystaliśmy hasło reklamowe: "Many Drivers. One oil" - Mobil 1 jako partner podróży dla wszystkich kierowców.