http://www.universalmccann.pl/uploads/images/siteimg/2015/projekty/miniatury/cover-lot.png

LOT - Kampania sprzedażowa

Cel na okres luty – lipiec 2016:

  • zwiększenie ruchu mobilnego na stronie LOT.COM
  • wzrost konwersji bezpośrednich z kanału mobilnego
  • określenie efektywności kanału mobilnego w całkowitej sprzedaży biletów online
  • wzrost pobrań aplikacji mobilnej LOT dla systemu Android oraz iOS

Strategia:

Do realizacji celu zoptymalizowano kanał mobilny, aby maksymalnie wykorzystać ruch wygenerowany na stronie LOT.COM. Optymalizacja taktyczna uwzględniała geolokalizację, wprowadzenie targetowania specyficznego dla kanału mobilnego (urządzenia, audience) oraz wprowadzenie modelu atrybucyjnego, który zidentyfikował wpływ reklam wyświetlonych na mobile na ilość wszystkich konwersji. Aby dotrzeć zasięgowo do grupy celowej, wykorzystaliśmy też portale horyzontalne. 

Rezultaty:

  • Zastosowanie taktyk w targetowaniu kampanii na urządzenia mobilne spowodowało wzrost sesji mobilnych ze smartfona o 93% oraz o 39% z tabletów, względem poprzedniego roku.
  • Odpowiednie wykorzystanie geolokalizacji oraz audience targeting przełożyło się na wyższą sprzedaż biletów dokonaną bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Na smartfonach transakcje wzrosły o 59%, a na tabletach o 38% względem zeszłego roku.
  • Dzięki modelowi atrybucyjnemu sprawdziliśmy wpływ emisji mobilnej na liczbę wszystkich sprzedanych biletów lotniczych online. Reklama mobilna podwyższyła całkowitą liczbę sprzedanych biletów o 15% w całym okresie kampanii.
  • Działania mobilne przełożyły się też bezpośrednio na ruch w aplikacji PLL LOT. Pod koniec kampanii w lipcu 2016 osiągnęliśmy o 29% lepszy wynik w średniej dziennej liczbie pobrań, w porównaniu do pierwszego miesiąca kampanii.