Współodpowiedzialność za wynik biznesowy kampanii

Ryzyko biznesowe dzielimy wspólnie z Klientem. Jako podmiot planujący przebieg działań komunikacyjnych, dbający o zakup wykorzystywanych do nich mediów, a także czuwający nad przebiegiem kampanii, ponosimy współodpowiedzialność za wynik biznesowy powierzanych nam przedsięwzięć.
Nasze strategie komunikacyjne tworzone są indywidualnie w oparciu o:

 • wysokiej jakości badania marketingowe prowadzone przez nasz dział badań,
 • narzędzia do planowania i optymalizowania mediów,
 • Moments Planning – proces planowania komunikacji łączący troskę o odbiorców, momenty istotne z punktu widzenia osiągania zamierzonych przez markę celów, a także wskaźniki skuteczności procesu komunikacji.

 

Profesjonalne strategie komunikacyjne i mediowe

Chcąc być jak najlepszym partnerem i oferując Klientowi skuteczne oraz nowoczesne rozwiązania mediowe, w naszej pracy wykorzystujemy autorską strategię Moments Planning. Wyróżnia ją przejrzystość oraz bazowanie na trzech wyraźnych elementach, które definiujemy w oparciu o badania marketingowe i nasze narzędzia.

 

AUDIENCES THAT MATTERS

Poznanie kategorii oraz dokładne zrozumienie głównego problemu biznesowego oraz wyzwań, jakie stoją przed marką. Na tym etapie kluczowe jest poznanie konsumenta, wybieranych przez niego marek oraz podejmowanych decyzji zakupowych.

Badania: Archetypy, VPA (Value Potential Analysis)

 

MOMENTS THAT MATTERS

W oparciu o consumer insights, badania marketingowe, trendy rynkowe oraz dotychczasowe pozycjonowanie marki, proponujemy platformę komunikacji, która pozwoli zaangażować konsumenta.

Wykorzystując wiedzę na temat mediów w grupie celowej oraz ich efektywność w realizacji wyznaczonych celów, rekomendujemy media – mix.

Badania i narzędzia UM: Digital Archetype, Wave 8, RAM, CAT, badania rynkowe mediów, Curiosity Brief

 

ACTIONS THAT MATTERS

Optymalizacja i dyslokacja kontaktów: sekwencja / moment / intensywność / otoczenie. Badamy skuteczność naszych działań za pomocą ROI.

Badania: modelowanie ekonometryczne, badania marketingowe

Kompleksowa obsługa kampanii internetowych

Kompleksowa obsługa kampanii internetowych
 • display
 • mobile advertising
 • programmatic buying
 • kampanie efektywnościowe
 • SEM/ SEO
 • social media
 • kreacje internetowe

Optymalizacja ROI z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego

Optymalizacja ROI z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego

Mediabrands Analytics tworzy modele ekonometryczne, które pozwalają wyjaśnić wpływ zróżnicowanych zmiennych na sprzedaż i świadomość marki w przeszłości i na tej podstawie optymalizować przyszłą aktywność marketingową.  

Model ten jest źródłem wniosków, w oparciu o które można podejmować decyzje w sprawie kluczowych aktywności marketingowych oraz podnosić efektywność planowania mediów.  

Przykładowe pytania, na które jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź dzięki modelowaniu ekonometrycznemu:

   
 • Jaka jest dekompozycja wyniku marki (liczonego jako sprzedaż, ruch na stronie, świadomość, ….) w zależności od rozkładu poszczególnych zmiennych w czasie na bazowe wskaźniki i ich wzrost?
 • Jaki jest wpływ poszczególnych kanałów komunikacyjnych na wynik kampanii?
 • Jaka jest optymalna waga tygodniowa kampanii w poszczególnych mediach?
 • Jaki jest opóźniony efekt reklamy?
 • Jaki jest wpływ działań konkurencji na naszą markę?
 • Model ekonometryczny możemy zintegrować z naszym narzędziem CAT – do optymalizowania i planowania mediów, otrzymując wysoce scustomizowane predykcje na temat przewidywanych wyników kampanii.

Siła negocjacyjna i transparentność

Magna Global Polska to pierwsza na naszym rynku grupa negocjacyjna, powstała w 2001 roku. W imieniu agencji należących do IPG, negocjuje  warunki zakupu mediów dla wszystkich spółek grupy. Dzięki temu, że Magna jest zależna od agencji, to potrzeby klientów, a nie interes grupy decydują o kierunku negocjacji. Osiągamy efekt skali odpowiadający na indywidualne potrzeby.

Magna Global Polska charakteryzuje się dużą elastycznością i najwyższą przejrzystością procedur. Wszelkie procesy związane z kontrolą budżetu, jaki klient wydaje na reklamę w mediach są transparentne.

Dbałość o powierzony budżet /optymalizacja kosztów

 • Budżet klienta traktujemy, jak własny. Optymalizujemy koszty zarówno na etapie planowania, jak i realizacji kampanii.
 • W­szelkie procesy związane z kontrolą budżetu, jaki klient wydaje na reklamę w mediach są transparentne. Stworzyliśmy własny program, który pozwalana na elektroniczny przepływ dokumentów od etapu planowania, aż po fakturowanie kampanii.

 


UNIVERSAL MCCANN
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
um.warsaw@umww.com
tel. (+48 22) 60 76 400
fax: (+48 22) 60 76 401