Universal McCann sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa

um.warsaw@umww.com

tel.  (+48 22) 60 76 400
fax: (+48 22) 60 76 401

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000009859,
NIP: 951-19-46-160, kapitał zakładowy wynosi 800 000 pln

Kontakt

Formularz kontaktowy

Rekrutacja

Formularz rekrutacyjny

Podstawowy
Średniozaawansowany
Bardzo dobry

Zarząd:

Marcin Dec, Prezes Zarządu
marcin.dec@mbww.com

Anna Gruszka, Członek Zarządu
Anna.Gruszka@umww.com 

Bartosz.Struzik, CFO
Bartosz.Struzik@mbww.com

 

Client Service Managing Director & New Business:

Magdalena Sołtan - Zabielska
magdalena.soltan-zabielska@umww.com

 

PR Manager

Joanna Dziwisińska-Grzelak

joanna.dziwisinska-grzelak@mbww.com

+48226076457 517372731  

 

Oferty mediowe - offline:

Krzysztof Badziak, Chief Trading Officer
krzysztof.badziak@mbww.com

Oferty mediowe - online:

Klaudia Janowska – Head Of Digital
klaudia.janowska@mbww.com

UNIVERSAL MCCANN
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
um.warsaw@umww.com
tel. (+48 22) 60 76 400
fax: (+48 22) 60 76 401