Chcąc być jak najlepszym partnerem i oferując Klientowi skuteczne oraz nowoczesne rozwiązania mediowe, w naszej pracy wykorzystujemy autorską strategię Moments Planning. Wyróżnia ją przejrzystość oraz bazowanie na trzech wyraźnych elementach, które definiujemy w oparciu o badania marketingowe i nasze narzędzia.

 

AUDIENCES THAT MATTERS

Poznanie kategorii oraz dokładne zrozumienie głównego problemu biznesowego oraz wyzwań, jakie stoją przed marką. Na tym etapie kluczowe jest poznanie konsumenta, wybieranych przez niego marek oraz podejmowanych decyzji zakupowych.

Badania: Archetypy, VPA (Value Potential Analysis)

 

MOMENTS THAT MATTERS

W oparciu o consumer insights, badania marketingowe, trendy rynkowe oraz dotychczasowe pozycjonowanie marki, proponujemy platformę komunikacji, która pozwoli zaangażować konsumenta.

Wykorzystując wiedzę na temat mediów w grupie celowej oraz ich efektywność w realizacji wyznaczonych celów, rekomendujemy media – mix.

Badania i narzędzia UM: Digital Archetype, Wave 8, RAM, CAT, badania rynkowe mediów, Curiosity Brief

 

ACTIONS THAT MATTERS

Optymalizacja i dyslokacja kontaktów: sekwencja / moment / intensywność / otoczenie. Badamy skuteczność naszych działań za pomocą ROI.

Badania: modelowanie ekonometryczne, badania marketingowe

UNIVERSAL MCCANN
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
um.warsaw@umww.com
tel. (+48 22) 60 76 400
fax: (+48 22) 60 76 401